Ogród

Drzewa sąsiada zacieniają działkę

Drzewa lub krzewy posadzone na granicy działki bywają przyczyną sąsiedzkich sporów.  Ściana żywopłotu z tui lub drzew, które szybko rosną i przybierają inwazyjne rozmiary, może być powodem niezadowolenia sąsiada, ponieważ zaciemnia jego posesję. W sytuacji konfliktowej zwykle są dwa wyjścia: ugoda i dogadanie się z sąsiadem lub sprawa w sądzie. Drugie rozwiązanie jest stosowane jedynie wtedy, kiedy strony nie dojdą do porozumienia lub jedna ze stron zaprzestanie realizacji porozumienia.

Continue reading